Stijf hardgras

Stijf hardgras is een markante, maar zeldzame stadsbewoner. Vroeger groeide het sporadisch op oude muren, tegenwoordig staat het vooral op straat. Het staat op droge, verstoorde, steenachtige, zonnige plaatsen. Rond de eeuwwisseling werd nog gedacht dat de soort in Nederland zou uitsterven omdat de open kalkgraslanden waarin zij stond vergrasten. Maar gelukkig heeft zij haar biotoop, waartoe ook steengroeven en steile rotsachtige wanden in mergelhellingen behoren, vanwege klimaatverandering kunnen verruilen voor stoepen en straten in stedelijke gebieden. De laatste tien jaar breidt Stijf hardgras zich in Zuidwest-Nederland gestaag uit. Steeds gaat het om nieuwe vestigingen op straat. Er zijn nog enkele groeiplaatsen op oude muren te vinden. Stijf hardgras is zeldzaam in Zuid-Limburg, het Deltagebied en het stedelijk gebied. Zij is kensoort van het Verbond van Vetkruiden en Kandelaartje. Stijf hardgras komt veel voor in het Middellandse Zeegebied. In Nederland bereikt zij haar uiterste noordgrens.