Stijve wolfsmelk

Stijve wolfsmelk staat op open, zonnige tot licht beschaduwde, vochtige, stikstofrijke, matig voedselrijke, weinig of niet bemeste klei-, en mergelbodems, vaak op stenige plaatsen. Ze groeit in akkers, langs boszomen, op kapvlakten, op slootkanten en dijken, bij heggen en in bermen. Nederland valt geheel binnen het noordwestelijke deel van Europese verspreidingsgebied. De zwak giftige soort is zeer zeldzaam o.a. langs de Waal en de IJssel in Gelderland en gaat landelijk achteruit. De reden van de achteruitgang is onbekend. De moderne onkruidbestrijding kan een effect hebben op het voorkomen in akkers, maar kan de achteruitgang op dijken en in bermen niet verklaren. Om verwarring met de er veel op lijkende Brede wolfsmelk te voorkomen kan men het beste kijken naar de vorm en de plaatsing van de wratten op de doosvrucht. Bij de Stijve wolfsmelk is de doosvrucht geheel bezet met rolronde wratten terwijl bij bovengenoemde de kleppen van de doosvrucht langs de middennerf en langs de groeven met halfbolvormige wratten bezet zijn.