Stokroos

Stokroos houdt van voedselrijke grond en warmte. Zij gedijt goed op luwe, warme en vochtige plaatsen. De soort groeit op zand, maar ook op klei. Tot ontwikkeling komt zij vooral langs zonnige, op het zuiden gelegen muren. De groeiplaats hoeft niet meer te zijn dan een voeg in de straat. Op beschutte plaatsen overleven veel jonge planten de winter en groeien in de zomer daarop uit tot statige, enige meters hoog wordende planten, die zelf weer opnieuw zaad vormen. Stokroos zaait zich spontaan uit. Daarnaast is er toevoer van zaad uit tuinen en geveltuintjes, waarin deze oorspronkelijk uit West-Aziƫ afkomstige tuinplant, wordt aangeplant (veelal met zaad van verwilderde planten). Stokroos kan ook opslaan uit elders gestort tuinafval. De plant doet het goed in het stedelijk gebied. In veel steden, zoals Amsterdam en Haarlem, is zij ingeburgerd.