Strandmelde

Herkenning
Bloemen: Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). Een lange aar, die alleen onderaan bebladerd is. De bloemen zijn groenig. De steelblaadjes zijn alleen aan de voet met elkaar vergroeid en min of meer driehoekig met een toegespitste top en enkele zijtanden. Bladeren: De lijnvormige tot smal langwerpige bladeren zijn tot 1½ cm breed en al dan niet getand. De bovenste bladeren zijn niet gesteeld en zonder spiesvormige lobben aan de voet.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op brakke, vochtige, voedselrijke, slikkige grond.

Voorkomen
Vrij algemeen in het kustgebied en zeldzaam langs gepekelde autowegen in het binnenland.