Torenkruid

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 4 tot 6 mm grote bloemen zijn lichtgeel, geelachtig wit of soms groenachtig. Bladeren: De rozetbladeren zijn bochtig getand tot veerdelig en ruw behaard met sterharen. Tijdens de bloei zijn deze bladeren al verwelkt. De bovenste stengelbladeren zijn kaal, hebben een gave rand, zijn niet gesteeld en omvatten de stengel.

Groeiplaats
Zonnige tot halfbeschaduwde, open plaatsen op droge, voedselrijke, met name stikstofrijke, humushoudende en kalkhoudende zandgrond.

Voorkomen
Zeer zeldzaam in het oostelijke rivierengebied, in het zuidoosten, in de Hollandse duinen en in laagveengebieden.