Trosdravik

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De grasgroene tot geelgroene bloempluim is 3 tot 10 cm lang en trosvormig. Na de bloei is de pluim vaak iets oranje van kleur. De opgerichte pluimtakken bevatten 1 of meer aartjes. De aartjes zijn eivormig, kaal, 1 tot 2,8 cm lang en bevatten 5 tot 8 bloemen. De aartjesstelen zijn bijna altijd langer dan de aartjes. Het onderste kelkkafje heeft 3 of 5 nerven, het bovenste kan er 5, 7 of 9 hebben. Bladeren: De lichtgroene bladeren zijn 3 tot 4 mm breed. De bladscheden dragen vrijstaande, vrij stugge, afstaande haren.

Groeiplaats
Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak kalkhoudende grond. Ook in zwak brak milieu (rivierklei, zeeklei, fijn slibrijk zand, kleiig veen en beekafzettingen).

Voorkomen
Zeldzaam in het rivierengebied, laagveengebieden en in Noord-Brabant. Elders zeer zeldzaam.