Verspreidbladig goudveil

Zowel Verspreidbladig als Paarbladig goudveil zijn karakteristieke soorten van bronmilieus en kunnen daardoor naast elkaar voorkomen. Dit doen ze onder andere in Twente, Zuid-Limburg en op een enkele plaats langs de rand van het Veluwemassief. Daarnaast heeft Verspreidbladig goudveil een verspreidingskern langs de Drentsche Aa, waar zij op beschaduwde kwelplekken voorkomt. Overige vindplaatsen liggen o.a. bij Winterswijk en in de Biesbosch. Hier is zij recent gevonden, gezien het grote oppervlakte aan potentieel habitat kan zij zich hier in de toekomst gaan uitbreiden. Beide Goudveilsoorten zijn zeldzaam vanwege het zeldzame voorkomen van hun bijzondere milieu. Vrijwel alle bronmilieus liggen tegenwoordig in natuurgebieden en zijn goed beschermd tegen negatieve invloeden. De soorten gaan dus niet achteruit en staan derhalve niet op de Rode lijst. Naast de bladstand verschillen de soorten ook in bladrand. Bij Verspreidbladig goudveil is deze duidelijk gekerfd terwijl Paarbladig goudveil een gave bladrand heeft.