Vierrijige ogentroost

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een compacte, vierhoekige bloeiwijze. De bloemkroon is 0,45 tot 0,75 cm lang. Bladeren: De bladeren (en schutbladen) zijn dik en vlezig en meestal langer dan de stengelleden. Aan de randen zie je stompe tot iets spitse tanden en op de bladen groeien vrij korte klierharen. De schutbladen zijn in 4 overlangse rijen gerangschikt.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, kalkrijke, voedselarme grond.

Voorkomen
Voornamelijk langs de kust.