Vingerhelmbloem

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 1½ tot 2½ cm grote bloemen vormen samen vrij dichte trossen aan het eind van de stengel. Ze staan schuin omlaag gericht en groeien op gekromde stelen in de oksels van de schutbladen. Ze zijn roodpaars of soms wit. De lange spoor is recht of licht gebogen. Bladeren: Met 1 tot 3 blauwgroene bladeren, die meestal dubbel 3-tallig zijn met smalle deelblaadjes. De schutbladen onder de bloemen zijn meestal diep handvormig ingesneden, zelden zijn ze getand of gaafrandig.

Groeiplaats
Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voeedselrijkeneutrale tot kalkhoudende grond (zand, leem en mergel). vaak op plekken met kwel vlak tot net onder het maaiveld (net onder de knol).

Voorkomen
Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in de Hollandse en Zeeuwse duinen, langs de Utrechtse Vecht en in het oostelijke rivierengebied. Vrij zeldzaam ingeburgerd als stinsenplant in Fryslân en Groningen.