Vroege sterhyacint

Vroege sterhyacint staat op zonnige tot licht beschaduwde, warme en vochtige, goed doorlatende en ± stikstofrijke, humeuze, zwak basische en vaak kalkhoudend zandige leem. Ook staat ze op stenige plaatsen. Ze groeit primair in allerlei typen hellingbos en bergweiden en secundair in allerlei bostypen, in bosranden, struwelen en in graslanden die aan bossen grenzen. Verder in de soort te vinden in de duinen en de binnenduinrand, op buitenplaatsen en in boomgaarden, op kerkhoven en andere stinzenmilieus. Deze giftige bergplant stamt uit Midden- en Zuid-Europa en Klein-AziĆ« en wordt al eeuwenlang als sierplant verspreid en is in delen van Europa ingeburgerd. De soort wordt zeldzaam in het Renodunaal district aangetroffen en is elders zeer zeldzaam. De bestuiving geschiedt door bijen en andere insecten of ze bestuift zichzelf. De verspreiding gebeurd zowel door nevenbollen als door zaad (met mierenbroodje) dat door deze dieren na uitzaai verder verspreid wordt.