Zeegerst

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De langwerpig-eivormige aar is 4 tot 6 cm lang en zeer dichtbloemig. De aartjes zitten meestal met 3 bij elkaar. De aartjes aan de zijkanten zijn duidelijk minder ontwikkeld. Per drietal aartjes zijn 4 van de 6 kelkkafjes priemvormig. Alleen de binnenste kelkkafjes van de bloemen aan de zijkanten zijn aan 1 kant gevleugeld. De naalden staan tenslotte tamelijk wijd uit. Bladeren: De bladschede en de onderste bladeren zijn zeer kort en dicht behaard. De oortjes zijn zeer kort, als ze tenminste aanwezig zijn.

Groeiplaats
Zonnige, vrij open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke grond (vooral op klei, maar ook op slibrijk zand). Vaak op grond die periodiek kan uitdrogen en dan een hoge concentratie zout bevat.

Voorkomen
Zeldzaam in het Deltagebied in Zeeland en zeer zeldzaam in het Waddengebied.