Zeekool

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Sterk vertakte pluimen met witte, 1 tot 1½ cm grote bloemen. De kelkbladen staan schuin af en zijn wit gerand. Bladeren: De blauwgroene bladeren zijn kaal en vlezig. De onderste bladeren zijn langwerpig, soms tot 30 cm lang, lang gesteeld en diep kroezig ingesneden.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op voedselrijke, brakke, vochtige grond (duinzand en stenige plaatsen).

Voorkomen
Zeldzaam langs de kust. Het meest in het Deltagebied en  het Waddengebied.