Zeewinde

Zeewinde prefereert open, droog, zonnig, matig voedselrijk, brak, stuivend duinzand en stenig substraat. Ze groeit in de duinen en in de zeereep, bij voorkeur op zandige vloedmerken, op rolstenen, op zandheuveltjes en op lage duinkopjes op strandvlakten, kortstondig op basaltdijken en soms tussen lage begroeiing. Het is een plant van de zeekusten van Zuid- en West-Europa en is zeldzaam in heel het kustgebied van Nederland. Zeewinde is goed bestand tegen over overstroming met zeewater en geeft de voorkeur aan een gematigd klimaat en treedt ten noorden van ons land niet bestendig op. In Nederland staat ze bij voorkeur aan de lijzijde van de duinen. De soort zou oorspronkelijk mediterraan zijn en inderdaad kunnen de zaden jarenlang blijven drijven in zeewater. Ze verspreidt weinig of geen geur, de bestuiving geschiedt door hommels, bijen en zweefvliegen. Medisch werden de bladeren gebruikt als een zacht werkend laxeermiddel en werden ze ook aangewend tegen scheurbuik en waterzucht.