Zwart tandzaad

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De rechtopstaande, gele bloemhoofdjes zijn 1 tot 2 cm. De bloemen hebben vrijwel nooit lintbloemen. De buitenste omwindselbladen zijn korter dan de donkergekleurde binnenste omwindselbladen. Ze zijn zelden bladachtig. Bladeren: De bladeren zijn verdeeld in 3 of 5 deelblaadjes, waarvan tenminste de onderste 2 kort gesteeld zijn. De blad-as heeft geen vleugelrand, zodat de deelblaadjes aan de voet niet met elkaar verbonden zijn.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot vaak natte, voedselrijke tot zeer voedselrijke, met name stikstofrijke grond (van zand tot klei).

Voorkomen
Plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam in de Hollandse duinen, het noordelijk zeekleigebied, Flevoland en Zuid-Limburg. Niet in grote delen van Zeeland en op enkele Waddeneilanden. Ingeburgerd tussen 1900 en 1924.