Zwartsteel

Zwartsteel groeit op historische bouwwerken, maar kan ook gevonden worden op sluis-, gracht- en kademuren en op beschaduwde, vochtige muren van bedrijven en woonhuizen. Daarnaast komt zij voor in bosgreppels, holle wegen en struikgewas. Na een achteruitgang gevolgd door het vermoedelijke verdwijnen van de soort uit Nederland maakt Zwartsteel sinds 1980 een spectaculair herstel door. Op verschillende plaatsen in voornamelijk West-Nederland heeft de plant zich gevestigd. Zij groeit hier op oude muren, vooral op gracht- en kademuren, maar ook op monumentale muren en ruïnes, zoals de slotruïne bij Egmond aan de Hoef, waar in 2009 nog ruim 700 exemplaren Zwartsteel werden geteld. Bij renovaties van oude muren, zoals van gracht- en kademuren in Haarlem en Amsterdam, waar zich ook grote populaties Zwartsteel bevinden, gaan daarentegen veel exemplaren Zwartsteel verloren, omdat zij niet worden teruggeplaatst in hun oorspronkelijke muur of verplaatst naar een gracht- of kademuur elders in de stad.