Uitleg databronnen en hoe we tot lijsten komen

De informatie is afkomstig uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en van contentpartners van Nature Today.

In de NDFF zitten meer dan 150 miljoen natuurwaarnemingen, variërend van losse waarnemingen die via Waarneming.nl en Telmee.nl worden doorgeven tot gestructureerde waarnemingen die via het Netwerk Ecologische Monitoring gedaan worden. Deze informatie wordt gebruikt voor het samenstellen van de ‘Nu te zien’-soortenlijsten en wordt elke dag ververst.
Wanneer je gebruik maakt van de ‘Jouw locatie’-functie tonen we de dier- en plantensoorten die gemeld zijn binnen een kilometer afstand van de door jou geselecteerde locatie. Beschermde soorten worden weergegeven in een 5 bij 5 kilometerresolutie. De soorten die getoond worden zijn in de afgelopen vijf jaar minimaal één keer op de door jouw geselecteerde locatie doorgegeven. De volgorde van de weergegeven soorten is gebaseerd op trefkans. De trefkans wordt bepaald door het aantal waarnemingen uit het verleden en de ecologie van de soort. Trekvogels verschijnen bijvoorbeeld alleen in de overzichten als ze in Nederland zijn.

Voor de vogels is een koppeling gemaakt met de Live Atlas van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
De trefkans van de vlinders en libellen wordt mede bepaald door de dagelijkse vlinder- en libellenverwachting van De Vlinderstichting.
Floron heeft van alle plantensoorten de bloeitijden bepaald.


Ook deze informatie wordt iedere dag ververst waardoor we altijd de best beschikbare informatie kunnen bieden. Zo zijn de soortenlijsten altijd actueel.