Vogelexcursie Lepelaar- en Oostvaardersplassen

KNNV afdeling Noordwest Veluwe

De Lepelaarplassen hebben wij met de afdeling nog niet zo vaak bezocht. Het is een natuurgebied van ongeveer 500 hectare, gelegen aan het Markermeer bij Almere. Het wordt beheerd door de stichting Het Flevolandschap en is in 2009 aangewezen als Natura-2000-gebied. Het gebied is in de winter bijzonder sfeervol en biedt ruimte aan vele soorten vogels. Naast roofvogels zoals de Ruigpootbuizerd, de Zeearend en de Blauwe kiekendief kunnen we ook de Klapekster, het Baardmannetje en diverse soorten ganzen enĀ eenden in dit uitgestrekte gebied aantreffen.

De excursie zal tot ongeveer 16.00 uur duren, waarna we eventueel nog even in het bezoekerscentrum De Trekvogel kunnen kijken. Zorg voor eten, drinken, waterdicht schoeisel en warme kleding.

Opgeven bij Hans Fondse voor donderdagavond 27 januari