Atlasproject Nederlandse Mollusken

Wordt deelnemer of vaar mee op zoeken naar bijzondere slakken door een moerasgebied van het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM).

Het Atlasproject Nederlandse Mollusken is een project voor liefhebber van weekdieren (slakken, twee kleppigen en inktvissen). Ook waarnemingen van heel gewone slakken zijn zeer welkom! Het project wordt gedragen door vrijwilligers die naar weekdieren zoeken in alle mogelijk biotopen van bossen, duinen, moerassen, van zoute tot zoetwateren. Iedereen kan meedoen met het ANM. Daarvoor zijn zeker niet uitsluitend volleerde weekdierdeskundigen (malacologen) nodig. Ook wie nog maar weinig weet van weekdieren is als waarnemer van harte welkom! Want ook waarnemingen van relatief makkelijk te herkennen soorten zoals de hiernaast afgebeelde Segrijnslak zijn belangrijk. Juist van dergelijke meer algemene soorten zijn veel waarnemingen nodig om een compleet verspreidingsbeeld op te bouwen.

“Sinds ik meedoe aan projecten van ANEMOON, heb ik geleerd veel beter te kijken. Nu beleef ik de natuur intenser. Nu pas besef ik dat ik steeds weer duik in een wereld vol wonderen.”

Nog wat onzeker? Je kan laagdrempelig aan dit project meedoen. Een mailtje aan [email protected] is genoeg.