Atlasproject Nederlandse Mollusken

In Nederland komen zo’n 450 soorten weekdieren voor.

Het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM) is gestart in 1994 en heeft tot doel de verspreiding van de Nederlandse weekdieren (mollusken) in kaart te brengen.

Er zijn allerlei manieren om weekdieren waar te nemen. Met het blote oog, tijdens een wandeling in het bos, op het strand of in de getijdenzone, duikend, snorkelend of met behulp van een schepnet, of door het nemen van strooiselmonsters. Iedereen kan meedoen met het ANM. Daarvoor zijn zeker niet uitsluitend volleerde weekdierdeskundigen (malacologen) nodig. Ook wie nog maar weinig weet van weekdieren is als waarnemer van harte welkom! Want ook waarnemingen van relatief makkelijk te herkennen soorten zijn belangrijk. Juist van dergelijke meer algemene soorten zijn veel waarnemingen nodig om een compleet verspreidingsbeeld op te bouwen.

Waar kan ik meedoen?

Waar ook in Nederland, vrijwel overal zijn weekdieren aan te treffen. In de tuin, in het plantsoen, in het bos, in de duinen of in een moeras, op het strand of het Wad. Duikers en snorkelaars kunnen weekdieren aantreffen in al onze zoute en brakke wateren, in sloten, plassen en meren. Voor het zoeken naar weekdieren die leven in het water bestaan allerlei hulpmiddelen, zoals schepnetten, dreggen of bodemhappers.

Iedereen kan zich aanmelden als ANM-waarnemer door een e-mail te sturen aan [email protected]
Dit is ook het mailadres voor het stellen van vragen.