BLWG Lezingendag 2022

Jaarlijkse lezingen- en ontmoetingsdag van de BLWG. We zitten in een ruime zaal in een voormalig kerkgebouw in de Utrechtse binnenstad op een kwartier lopen van het station. We besluiten binnenkort of een fysieke bijeenkomst door kan gaan. In de zaal passen 50 personen (bij 1,5 meter), of 200 als er geen beperkingen zijn. Vrijdag 28 januari nemen we hierover een defintief besluit. Mocht een fysieke bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan vragen we sprekers om hun presentatie te geven tijdens één van de woensdagavondlezingen in februari en maart.

Over de BLWG

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) is in 1946 opgericht als werkgroep van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. De BLWG vormt het bindend element voor alle mensen in Nederland met interesse voor mossen en korstmossen, van beginnende amateurs tot vakmensen. De vereniging stelt zich ten doel om de kennis van de Nederlandse mossen en korstmossen te vergroten. Ook zet de werkgroep zich in om de belangstelling voor mossen en korstmossen in natuurbeheer en natuurbescherming te vergroten. De vereniging telt momenteel ruim 400 leden.

Organisator: BLWG
Foto: CanvaPro