Boswachterspad Erfgoedroute (15 km)

Nergens in Nederland hebben onze verre voorouders zoveel sporen achtergelaten als in Drenthe. Dit boswachterspad voert langs nagenoeg alle typisch Drentse landschappen zoals heide, beekdal en bos. Maar echt fascinerend zijn de overblijfselen uit een ver verleden die hier te zien zijn.

Staatsbosbeheer is er trots op dat in het Noordsche Veld de sporen uit het verleden zo goed bewaard zijn gebleven. Hierdoor is het Noordsche Veld in 2017 aangewezen als archeologisch monument. Een deel van de schatten is verborgen in de bodem, maar bovengronds is er ook genoeg te zien om de verbeelding te prikkelen, waaronder tientallen grafheuvels van 2800 tot bijna 4000 jaar oud. Ook bijzonder zijn de raatakkers (ook wel celtic fields genoemd). Deze raatakkers zijn kleine vierkante aaneensluitende akkertjes van ongeveer 30 bij 30 meter, die meer dan 20.800 jaar geleden werden gebruikt om primitieve graansoorten als emmertarwe en spelt op te verbouwen. Het waren kleine akkertjes zodat ze met de hand of met gebruik van ossen geploegd konden worden.

Voor de IJzertijd, dus 800 v. chr., planten de boeren hun gewassen tussen de bossen, keien en boomstronken. In de IJzertijd, toen de vraag naar voedsel door de bevolkingsgroei toenam, kwam het besef dat het efficiënter was te werken op stukken grond die ontdaan waren van obstakels. De keien, boomstronken en plaggen werden aan de kant gelegd en vormden zo wallen van ongeveer 1 meter hoog. Wanneer de akkergrond uitgeput raakte, werd die opzij geschoven, waarbij de voor raatakkers zo karakteristieke aarden walletjes ontstonden. Op de akkers vond wisselteelt plaats, ieder seizoen een ander gewas, afgewisseld met begrazing, waarbij de akkertjes ook direct werden voorzien van bemesting.

De route voert ook langs een ander typisch Drents archeologisch overblijfsel; een hunebed. Dit meer dan 35.000 jaar oude stenen bouwwerk werd door het trechterbekervolk gebouwd en waarschijnlijk gebruikt als grafkamer.

Ook het bosgebied, de Zeijerstrubben, heeft een bijzondere geschiedenis. Dit bos was oorspronkelijk een eikenhakhoutbos, dat decennia lang dienst deed als ‘gebruiksbos’ voor het naastgelegen dorp Zeijen. Boeren lieten er hun schapen en varkens grazen en men haalde er geriefhout (hout voor het maken van gereedschappen) en brandhout uit.

Over deze route
De route is door de vele onverharde paden niet of beperkt geschikt voor mensen met een fysieke beperking. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Volg de gele markering om de route te volgen.

Horeca
Bij de start van de route in Norg bevindt zich het horeca- en informatiepaviljoen de Natuurplaats. Halverwege de route in Zeijen ligt Café Hingstman.