Braakballen pluizen in Haren (GR)

Zelfs in hele slechte muizenjaren vliegen er gelukkig toch nog jonge grauwe kiekendieven uit. Wel veel minder
dan in de voorgaande twee jaren. Het merendeel van de paren bracht dan ook maar 1 tot 2 jongen groot. Wat
die jongen te eten kregen om toch uit te kunnen vliegen? Dat zullen we tijdens het pluizen van de braakballen
en determineren van de plukresten weer ontdekken. Extra handen en ogen zijn zeer welkom op de tweede
pluisavond van 2021. Pluis jij ook mee?

Laat van tevoren even weten aan Madeleine Postma of je van plan bent te komen, dit i.v.m. de catering en
pluismaterialen. Heb je weinig of geen ervaring? Dat is geen probleem, alles valt te leren en alle beetjes
helpen.

Programma:
Woensdagavond 17 november
18.30u Samen eten
19.30 – 22.00u Braakballen pluizen

Organisatie: Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels