Busexcursie Texel

Na jaren organiseren we eindelijk weer eens een busexcursie. Het accent zal tijdens deze excursie liggen op vogels. We zullen een aantal punten opzoeken waar trekvogel- concentraties te vinden zijn.
De exacte route op Texel en de precieze excursiepunten zijn nog niet bekend. Dit hangt onder meer af van het getij, het weer en waar er recentelijk bijzondere vogels zijn waargenomen. Zeer waarschijnlijk zullen we onder meer de gebieden rond De Cocksdorp en de Mokbaai bezoeken, omdat hier altijd veel trekvogels worden waargenomen.

Na aankomst op Texel beginnen we zo snel mogelijk met de excursie. In de tweede helft van de middag gaan we weer naar de boot. Op de terugweg doen we traditiegetrouw een pannenkoekenrestaurant aan. We hopen daarna uiterlijk 20.00 uur weer terug te zijn.
In verband met de lengte van de reis en het rijtijdenbesluit hebben we besloten tot één opstapplaats. Dit is station Sloterdijk geworden.

8.00 uur bij station Sloterdijk, Hanedastraat 2, tegenover Crystal Tower. Zorg dat u er op tijd bent (in noodgevallen kunt u bellen 06-10893577 (Jan Timmer) of stuur een sms naar dit nummer).
Voor wat betreft de kosten zijn we in staat geweest om het tarief onveranderd te houden. Namelijk € 35,– en voor niet leden, introducés € 40,-. Dit is inclusief een kopje koffie.

Opgave is verplicht en kan pas na 1 augustus bij de secretaris, bij voorkeur via e-mail: [email protected] . Heeft u geen email, dan kan het telefonisch bij Carla Kuit (020-6938256). Betaling kan worden gedaan op: NL91 INGB 0003506096 t.n.v. KON. NED. NATUURHISTORISCHE VER. AFD. AMSTERDAM onder vermelding van: Bus excursie Texel.
Het kan zijn dat er ten tijde van de excursie weer specifieke coronaregels gelden. In dat geval zullen we daar aan moeten voldoen. Indien dit beperkingen aan de excursie gaat opleggen laten we dit zo snel mogelijk weten.