Conferentie: Ecosystem Services Science, Policy and Practice in the face of Global Changes 6-10 juni

De roep om de enorme waarde van natuur volledig op te nemen in het economisch systeem neemt wereldwijd heel snel toe. Het lijkt de manier om de achteruitgang van de natuur te stoppen. De meeste bedrijven, overheden en het publiek hebben echter nog geen idee hoe natuur serieus te nemen. In juni delen honderden experts van over heel de wereld hun expertise. Geïnteresseerden kunnen online aanhaken.

De conclusies van het in februari gepubliceerde en inmiddels al gerenommeerde Dasgupta Review ‘The economics of biodiversity’ waren kristalhelder. We hebben collectief gefaald om duurzaam met natuur om te gaan. Onze vraag naar de goederen en diensten uit de natuur overtreft ruimschoots de maximale productiecapaciteit van natuurlijke systemen. Zo blijken overheden jaarlijks 4 tot 6 biljoen dollar subsidie te geven aan sectoren die schade toebrengen aan de natuur: energie, landbouw, visserij, drinkwater. Subsidies voor het beschermen van biodiversiteit zijn maar een fractie van dit bedrag. Terwijl onze ‘rijkdom’ toeneemt staat de natuur wereldwijd onder extreme druk en is op veel plaatsen onherstelbaar beschadigd.

Natuurlijk kapitaal volwaardig onderdeel economie
De Dasgupta Review concludeert dat onze niet-duurzame omgang met natuur de welvaart van onszelf en toekomstige generaties op het spel zet en dat we onze economie als volledig onderdeel van de natuur moeten gaan zien. Bij het bepalen van onze welvaart moet natuurlijk kapitaal volwaardig meegenomen worden, een conclusie die in maart ook door de UN Statistical Commission werd onderschreven: we moeten ecosysteemdiensten meenemen in de manier waarop we het GDP berekenen. Om dit te realiseren moeten onder andere het financiële en onderwijssysteem drastisch veranderen. De meeste mensen weten echter niet of nauwelijks hoe je de maatschappelijke waarde opneemt in de dagelijkse gang van zaken. Gelukkig hoeven we niet vanaf nul te beginnen. Er is al veel kennis, data en hulpmiddelen beschikbaar en het aantal praktijkvoorbeelden neemt rap toe. Het is dus zaak voor overheden, bedrijven, financiële instituties, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en natuurorganisaties om aan te haken bij de ontwikkelingen om niet de boot te missen.

Kans voor samenleving om boot niet te missen
Van 7 tot en met 10 juni is er een uitgelezen kans om bij alle snelle ontwikkelingen op dit gebied aan te haken, kennis op te doen, het contactennetwerk te vergroten en om zicht te krijgen op beschikbare data, rekenmethodes en modellen. Het wereldwijde netwerk Ecosystem Services Partnership (ESP) organiseert namelijk het meerdaagse congres “Ecosystem Services Science, Policy and Practice in the face of Global Changes”. Het congres of delen daarvan is eenvoudig volledig online te volgen.

Miljarden groene investeringen per jaar
Gedurende de conferentie zijn er prikkelende keynotes. Zo zet de Europese Commissie uiteen hoe ecosysteem diensten een rol spelen in de EU Green Deal, een programma waarbij jaarlijks 260 miljard extra geïnvesteerd gaan worden in verduurzaming van de samenleving. De World Business Council for Sustainable Development zet uiteen hoe je de ‘taal’ die bedrijven spreken in kunt zetten om biodiversiteit in corporate decision making mee te nemen is. De Eco Health Alliance speelt in op de Corona pandemie en geeft inzicht in de link tussen ontbossing en het verschijnen van ziekten en hoe behoud van bossen je leven kan redden.

Waardering van ontelbare ecosysteemdiensten
In zo’n 40 verschillende sessies presenteren en bediscussiëren experts van over heel de wereld de nieuwste inzichten. De natuur levert onze samenleving ontelbare ecosysteemdiensten die we beter moeten gaan waarderen. Er zijn sessies die zich richten op het toepassen van nature-based solutions in verschillende natuurlijke systemen: zeeën en oceanen, rivieren en meren, bossen, graslanden en savannes maar ook steden. Hoe kunnen we onze steden gezonder maken door het oppervlak aan natuur en water in de stad te vergroten? In andere sessies staan specifieke sectoren centraal zoals landbouw, bosbouw, water, bedrijfsleven en natuurbehoud. Hoe vergroot je het aantal bestuivers in landbouwgebieden? Hoe kunnen bossen op een creatieve, efficiënte en duurzame manier allerlei ecosysteemdiensten zoals koolstofvastlegging, recreatie en houtproductie leveren en wat betekent dat voor beleid, bosbeheer en bosbouwbedrijven?

In de thematische sessies ligt de focus op de snelle ontwikkeling en toepassing van kennis, data en methoden. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe bepaal je nu de waarde van ecosysteemdiensten? Hoe definieer je natuurlijk kapitaal? Hoe breng je de ecosysteem diensten en hun (monetaire) waarde in kaart en hoe neem je de waarde op in nationale rekeningen? Hoe integreer je natuurlijk kapitaal in beleid op lokale, nationaal en wereldwijde schaal? Stuk voor stuk interessante en uitdagende kwesties waar het crème de la crème aan wereldwijde experts uit wetenschap, beleid, NGO’s en bedrijfsleven met elkaar het gesprek over aan gaan.

Online deelname nog mogelijk
Het wordt een hybride bijeenkomst. Een deel van de deelnemers is fysiek aanwezig op de conferentielocatie in Estland. Veruit het grootste deel doet echter digitaal mee vanuit de hele wereld maar zullen het gevoel hebben alsof ze op de locatie zelf zijn via het Let’s Get Digital Platform. Online deelnemers kunnen aan alle conferentieonderdelen meedoen: plenaire, parallelle en postersessies, workshops/trainings en een virtuele exhibitie. Deelnemers kunnen ook contact maken met sprekers en een op een en groepsbijeenkomsten plannen. Om maximaal de informele netwerkmogelijkheden te faciliteren wordt gebruik gemaakt van een lounge ruimte in ‘Gather Town’.

Nieuwsgierig geworden of deze ESP-conferentie interessant is? Kijk dan naar de uitgebreide informatie op de conferentiewebsite met het programma en de kosten voor deelname van een deel of de hele conferentie. Indien je ook na de conferentie op de hoogte wilt blijven van de snelle ontwikkelingen rondom dit thema en er actief bij betrokken worden, wordt dan individueel of met je organisatie lid van het Ecosystem Services Partnership. Leden krijgen ook een flinke korting op conferentiedeelname.

Volledige programma chronologisch
Hieronder staat het volledige conferentieprogramma. Klik op de links voor het volledige programma van de betreffende sessie. Er opent zich dan een pdf-file.

Monday 7 June

10:00 Opening ceremony
10:30 – 11:30 ·         Anne Teller – European Commission: ‘The role of ES in implementing the EU Green deal’

·         Sylvia Barova – CINEA- European Commission: ‘Bringing Nature back through LIFE’

·         Nina Kaiser – University of Duisburg-Essen: ‘Short introduction on the YESS perspective (Young Ecosystem Services Specialists)’

11:30 -12:30 ESP Forum
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Parallel sessions

·          B1 – Bridging the gap between science and policy on marine ecosystem services operationalization in the light of the upcoming EU agenda for 2030, E. Drakou, A. Ziemba, S.Villasante, et al.

·          B4 – Human, livestock and wildlife (im)mobility in grassland and savannah ecosystem, D. M. Matias, et al.

·          O2 – Early-career researchers’ perspectives: Challenges in the face of global changes, N. Kaiser, S. Podschun, et al.

·          S3 – Forest Ecosystem Service Governance and Valuation – Pathways towards a new forestry agenda, C. Mann, et al.

·          S8c – The role of inclusive conservation approaches for enhancing biodiversity, ES and human well-being in protected areas, M.A. Cebrián-Piqueras, A. Filyushkina, et al.

·          T4b – National & large scale MAES projects in Europe, including the EU Outermost Regions and Overseas Countries and Territories: challenges, solutions and lessons learned, A.Vári, I. Sieber, et al.

·          T12 – Disturbances, extreme events and ecosystem services in the Anthropocene: impacts, challenges and management, J. V. Roces-Diaz, et al.

·          T16 – In search of policy instruments for ecosystems conservation: a decision-tree approach to PES, REDD+ and Biodiversity Offsets practices, N. Weins, et al.

15:00 – 15:30 Break
15:30 – 16:30 Parallel sessions

·          B1 – Bridging the gap between science and policy on marine ecosystem services operationalization in the light of the upcoming EU agenda for 2030, E. Drakou, A. Ziemba, S.Villasante, et al.

·          O3 – Workshop: The editor’s perspective: what to do and what to avoid as the author of a manuscript, L. Inostroza (only open for invited speaker abstract submission)

·          O6 – A Sustainability Compass to support sustainable governance of Baltic Sea, M. Sajeva & A. Ruskule

·          S3 – Forest Ecosystem Service Governance and Valuation – Pathways towards a new forestry agenda, C. Mann, et al.

·          S8c – The role of inclusive conservation approaches for enhancing biodiversity, ES and human well-being in protected areas, M.A. Cebrián-Piqueras, A. Filyushkina, et al.

·          T4b – National & large scale MAES projects in Europe, including the EU Outermost Regions and Overseas Countries and Territories: challenges, solutions and lessons learned, A.Vári, I. Sieber, et al.

·          T4d – Developing and advancing national MAES processes – a path from mapping to implementation, M. Linder, A. Helm, et al.

·          T9 – Natural environments, ecosystem services and public health in a time of crisis, J. Stadler, et al.

·          T12 – Disturbances, extreme events and ecosystem services in the Anthropocene: impacts, challenges and management, J. V. Roces-Diaz, et al.

16:30 – 18:30 Poster sessions

Tuesday 8 June: Field trips

Wednesday 9 June

9:30 – 10:30 Keynotes

·          Erik Gomez-Baggethun – Norwegian University of Life Sciences (NMBU)/European Society Ecological Economics (ESEE): ‘Ecosystem services vs nature’s contributions to people: Paradigm shift or old wine in new bottles?’

·          Nadine McCormick – World Business Council for Sustainable development (WBCSD): ‘Speaking the language of business to integrate biodiversity into corporate decision-making’

10:30 – 11:00 Break
11:00 – 12:00 Parallel sessions

·          B2 – Planning and implementing Nature-based Solutions for water management at different scales, A. Ruskule, B. Adem Esmail, et al.

·          B10 – Designing healthier cities through understanding demand for urban green and blue spaces, and the context-dependent benefits they provide, with tools and models, L. Jones, S. Salata, et al.

·          S8a – Integrating ecosystem services science and tools in implementing Nature-based Solutions, to better address global changes, E. Cohen-Shacham & E. Cabecinha,

·          S8b – Planning nature-based solutions while keeping people’s preferences in mind, J. Louda, J. Brabec, et al.

·          T1 – The ecosystem service classification challenge: experiences with CICES and other ES typologies in Europe, B. Czúcz, A. La Notte, et al.

·          T2 – EKLIPSE- The European Science-Policy-Society Interface on Biodiversity and Ecosystem Services, M. Vandewalle & W. Allan

·          T3 – Ecosystem services indicators in the era of big, coarse data, A. van Oudenhoven, et al.

·          T11 – Telecoupling and interregional flows of ecosystem services: methods and applications, M. Schröter, C. J. Schulp, et al.

·          T18 – Governing ecosystem services and biodiversity in socio-ecological systems

12:00 – 13:30 Lunch & Market Place & Posters
13:30 – 15:00 Parallel sessions

·          B2 – Planning and implementing Nature-based Solutions for water management at different scales, A. Ruskule, B. Adem Esmail, et al.

·          B10 – Designing healthier cities through understanding demand for urban green and blue spaces, and the context-dependent benefits they provide, with tools and models, L. Jones, S. Salata, et al.

·          O4 – Guidelines, tools, databases and standards for implementing integrated ecosystem services assessments, R. de Groot, B. Rugani, et al.

·          S8b – Planning nature-based solutions while keeping people’s preferences in mind, J. Louda, J. Brabec, et al.

·          T3 – Ecosystem services indicators in the era of big, coarse data, A. van Oudenhoven, et al.

·          T4a – Mapping and assessment of ecosystem condition and relationships with ecosystem service supply, P. Rendón, S. Campagne, B. Burkhard, et al.

·          T5 – Integrated models and ecosystem services – application in real-world case studies, K. Burkhard, et al.

·          T6 – Valuation WG Workshop: broadening cultural and institutional boundaries for plural valuation, S. Jacobs, R. Plant, et al.

·          T18 – Governing ecosystem services and biodiversity in socio-ecological systems, L. Loft, S. Ronchi, M. Spyra, et al.

15:00 – 15:30 Break
15:30 – 17:30 ·          B2 – Planning and implementing Nature-based Solutions for water management at different scales, A. Ruskule, B. Adem Esmail, et al.

·          B3 – Forest ecosystem services, water regulation & public policies in the face of global changes, A. Robert & G. Valatin

·          B10 – Designing healthier cities through understanding demand for urban green and blue spaces, and the context-dependent benefits they provide, with tools and models, L. Jones, S. Salata, et al

·          O4 – Guidelines, tools, databases and standards for implementing integrated ecosystem services assessments, R. de Groot, B. Rugani, et al.

·          O7 – Introduction to natural capital – What are the relationships between business and nature? We Value Nature “train the trainer”, K. Bonga & N. McCormick

·          S8b – Planning nature-based solutions while keeping people’s preferences in mind, J. Louda, J. Brabec, et al

·          T4a – Mapping and assessment of ecosystem condition and relationships with ecosystem service supply, P. Rendón, S. Campagne, B. Burkhard, et al.

·          T5 – Integrated models and ecosystem services – application in real-world case studies, K. Burkhard, et al.

·          T6 – Valuation WG Workshop: broadening cultural and institutional boundaries for plural valuation, S. Jacobs, R. Plant, et al.

·          T18 – Governing ecosystem services and biodiversity in socio-ecological systems, L. Loft, S. Ronchi, M. Spyra, et al.

Thursday 10 June

9:30 – 10:30 Parallel sessions

·          O1 – ESP Steering Committee Internal Session, Z. V. Harmackova, S. Jacobs, et al.(only open for invited speaker abstract submission)

·          O5 – Disentangling equity in ecosystem services, F. Benra, et al.

·          S1 – Modelling ecosystem services for defining a safe operating space in European agricultural landscapes, P. Zander, et al.

·          S5 – Progress and challenges in the operationalisation of the ecosystem services approach for aquatic resources management, M. Kelly-Quinn, J. M. Bodoque del Pozo, et al.

·          T4c – Innovation in ES mapping: sharing experiences from spatial analysis, visualization, communication and user engagement, M. Villoslada, L. Willemen, B. Burkhard, et al.

·          T8 – Cultural Ecosystem Services: Time to advance theory and practice, J. Langemeyer, S. de Vries, J. Danek, et al.

·          T14 – Recent advances in green and blue infrastructure ecosystem services and disservices. From rural to urban spaces, F. Roche, P. Pereira, et al.

·          T17 – From assessment to accounting: how countries experience the development of NCA. Insights from applications, A. La Notte, I. Grammatikopoulou, et al.

10:30 – 11:00 Break
10:30 – 12:30 Parallel sessions

·          O5 – Disentangling equity in ecosystem services, F. Benra, et al.

·          O8a – Emerging concepts in ecosystem services assessment

·          O8b – Applications of ecosystem services assessment in different contexts

·          S1 – Modelling ecosystem services for defining a safe operating space in European agricultural landscapes, P. Zander, et al.

·          S5 – Progress and challenges in the operationalisation of the ecosystem services approach for aquatic resources management, M. Kelly-Quinn, J. M. Bodoque del Pozo, et al.

·          S8a – Integrating ecosystem services science and tools in implementing Nature-based Solutions, to better address global changes, E. Cohen-Shacham & E. Cabecinha

·          T4c – Innovation in ES mapping: sharing experiences from spatial analysis, visualization, communication and user engagement, M. Villoslada, L. Willemen, B. Burkhard, et al.

·          T8 – Cultural Ecosystem Services: Time to advance theory and practice, J. Langemeyer, S. de Vries, J. Danek, et al.

·          T14 – Recent advances in green and blue infrastructure ecosystem services and disservices. From rural to urban spaces, F. Roche, P. Pereira, et al.

·          T17 – From assessment to accounting: how countries experience the development of NCA. Insights from applications, A. La Notte, I. Grammatikopoulou, et al.

12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Parallel sessions

·          O8a – Emerging concepts in ecosystem services assessment

·          O8b – Applications of ecosystem services assessment in different contexts

·          S1 – Modelling ecosystem services for defining a safe operating space in European agricultural landscapes, P. Zander, et al.

·          T1 – The ecosystem service classification challenge: experiences with CICES and other ES typologies in Europe, B. Czúcz, A. La Notte, et al.

·          T4c – Innovation in ES mapping: sharing experiences from spatial analysis, visualization, communication and user engagement, M. Villoslada, L. Willemen, B. Burkhard, et al.

·          T8 – Cultural Ecosystem Services: Time to advance theory and practice, J. Langemeyer, S. de Vries, J. Danek, et al.

·          T14 – Recent advances in green and blue infrastructure ecosystem services and disservices. From rural to urban spaces, F. Roche, P. Pereira, et al.

·          T17 – From assessment to accounting: how countries experience the development of NCA. Insights from applications, A. La Notte, I. Grammatikopoulou, et al.

·          S5 – Progress and challenges in the operationalisation of the ecosystem services approach for aquatic resources management, M. Kelly-Quinn, J. M. Bodoque del Pozo, et al.

·          S8a – Integrating ecosystem services science and tools in implementing Nature-based Solutions, to better address global changes, E. Cohen-Shacham & E. Cabecinha

15:00 – 15:30 Break
15:30 – 17:00 Keynotes

·          Carlos Zambrana-Torrelio – EcoHealth Alliance: ‘The links between deforestation and disease emergence or How Saving Forests Could Save Your Life’

·          Anton Shkaruba – Estonian University of Life Science: ‘Challenges and opportunities for ES implementation with focus on Eastern Europe’