Cursus Herkennen van roofdiersporen

De Zoogdiervereniging organiseert de tweedaagse cursus ‘Herkennen van roofdiersporen’ op 30 september en 7 oktober 2021.

Onderzoek naar de aanwezigheid van zoogdieren is ingewikkelder dan bijvoorbeeld die van vogels. Voor roofdieren is het zoeken naar en analyseren van sporen een goede methodiek. Echter, hoe voorkom je dat je ziet wat je wilt zien, maar blijf je scherp in het waarderen van waarnemingen?

Sporendeskundige Annemarie van Diepenbeek en wolvendeskundige Glenn Lelieveld nemen je in twee dagen mee in de wereld van prenten, uitwerpselen en gedode dieren. Je krijgt inzicht in hoe je deze sporen kunt determineren, maar ook hoe je deze moet vastleggen en op waarde moet inschatten. Ook komt het gedrag van roofdieren uitgebreid aan bod.

Opzet
Dag 1: Hondachtigen, wasbeer en grote marterachtigen
Loopsporen, uitwerpselen en prooiresten van wolf, vos, goudjakhals, wasbeerhond, hond, wasbeer, das en otter.
Mini-cursus op zicht herkennen van de hondachtigen.
Gedragsecologie van roofdieren (incl. surplus-killings).

Dag 2: sporen katachtigen en middelgrote en kleine marterachtigen.
Loopsporen, uitwerpselen en prooiresten van lynx, wilde kat, huiskat, boom- en steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn.
Mini-cursus op zicht herkennen van de katachtigen.
Vastleggen van waarnemingen en de waardering van waarnemingen.

Na afronding van de cursus beschikken deelnemers over:
– meer actuele kennis van ecologie, sporen en landschapsgebruik van de Nederlandse roofdieren;
– kunnen ze waarnemingen op waarde inschatten; en
– kunnen ze deze kennis effectiever inzetten in hun eigen situatie.

Kosten
Deelname aan de cursus kost €450 ex btw. Lunch en cursusmateriaal is hierbij inbegrepen. Doorgang van de cursus is afhankelijk van de aantal deelnemers en mogelijke verscherpingen in de Covid19-maatregelen, hierover wordt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus over geïnformeerd. Bij annulering krijgt u uw volledige cursusgeld terug.