Dagexcursie Heesseltsche uiterwaarden

Deze uiterwaarden in de westelijke Betuwe zijn enkele jaren terug ingericht als overloopgebied van de Waal. De dynamiek van de rivier zorgt voor strangen en nevengeulen met verschillende dieptes stromend en stilstaand water, moeras, ooibos, ruigte en graslanden. Zand en klei zijn op verschillende plaatsen afgezet, wat terug te zien is de diverse plantensoorten. We zullen ons kunnen verdiepen in de verschillende ganzenvoeten en hopen op bijzondere soorten als kleine leeuwenbek, riempjes, zandweegbree en kaal breukkruid.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf station Driebergen/Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof ([email protected]¬†of 0343-539920). Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.