De Tao van het landschap

De KNNV en IVN afdelingen Oost-Achterhoek organiseren een presentatie door Eric Brinckmann.

Wie de natuur wil kennen, gaat al gauw over tot herkennen van soorten. Soorten vogels, soorten vlinders, soorten planten en voor echte diehards soorten mossen of korstmossen. Het verrijkt de natuurervaring want je merkt veel meer differentiatie op en gaat beter kijken. Het kan ook ontaarden! O dat is een pimpelmees.. niet interessant meer, ik zoek de ortolaan, de zeldzame. Zo kan men een onrustige kijker worden, niet meer geïnteresseerd in wat al bekend is. Of zelfs vervuld met afschuw voor een landschap ‘waarin niets te beleven is’. Dit is natuurbeleving met het verstand. In het boek ‘Wandelen met meester Li’ met ondertitel ‘Over de Tao van het landschap’ laat Eric Brinckmann zien, hoe ook hij zich met moeite uit de natuurbeleving van het benoemen en verklaren losmaakt. Hij vindt die methode in het Taoïsme, de oude Chinese levensleer waarin niet het kennen maar het ervaren centraal staat. Tao betekent Weg. Tao staat ook voor de onkenbare bron waaruit de hele werkelijkheid voortkomt. Onkenbaar, maar niet voor de intuïtie. Die intuïtie heeft ieder mens. Maar het is de kunst om weer te oefenen, door met verstarde inzichten en gewoonten te breken. Je eenheid met alles, de hele natuur, weer te voelen, maar nu niet als slogan, maar zo reëel mogelijk. Meester Li probeert Eric handelwijzen te leren, waarmee je je intuïtie weer kunt revitaliseren. Soms klinken die methoden vreemd, zelfs kinderachtig, maar alleen in de ervaring merk je dat het werkt.

In het afgelopen jaar is er een nieuw boek van Eric Brinckmann verschenen dat hij samen met zijn zoon Benjamin Brinckmann heeft geschreven. Het heet: ‘Friluftsliv’ met ondertitel ‘Noors buitenleven in de Lage Landen’. Ziehier weer een woeste poging om de echte band met de natuur te versterken.

Door zoveel als mogelijk is voor een moderne cultuurmens, in de buitenlucht te leven, te overnachten, zelfredzaam te zijn met eenvoudige middelen.

Coronatoegangsbewijs en legitimatie verplicht en
reservering is noodzakelijk. Dit kan bij Marion van Noord:
[email protected]