Ecologie van Vleermuizen

De Zoogdiervereniging organiseert de ééndaagse cursus ‘Ecologie van vleermuizen’ op 29 september 2022. De cursus wordt Covid19-proof georganiseerd op Boerderij Hoekelum.

Ongeveer één derde van alle zoogdieren op de wereld zijn vleermuizen. Deze fascinerende groep dieren is de enige zoogdierengroep die actief kan vliegen en dan ook nog eens in de nacht. Vleermuizen zijn hier volledig op aangepast, maar wat betekenen deze aanpassingen voor hun ecologie? Welke keuzes maken vleermuizen in hun zoektocht naar verblijfplaatsen en voedsel terwijl ze proberen te ontkomen aan parasieten en predatoren?

In deze cursus leert vleermuizenexpert Herman Limpens je meer over de ecologie van deze fascinerende soortgroep en hoe je waarnemingen van deze dieren kunt interpreteren.

Na afronding van de cursus beschikken deelnemers over:
– meer actuele kennis van ecologie, sporen en landschapsgebruik van de Nederlandse vleermuizen;
– kunnen ze waarnemingen op beter interpreteren en op waarde inschatten; en
– kunnen ze deze kennis effectiever inzetten in hun eigen situatie.

Kosten
Deelname aan de cursus kost €450 ex btw. Lunch en cursusmateriaal is hierbij inbegrepen. Doorgang van de cursus is afhankelijk van de aantal deelnemers en mogelijke verscherpingen in de Covid19-maatregelen, hierover wordt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus geïnformeerd. Bij annulering van de cursus krijgt u uw volledige cursusgeld terug.