Excursie houtwallen Steenwijkerwold

Sinds de uitvinding van het prikkeldraad zijn in Nederland duizenden kilometers aan houtwallen verdwenen, met als gevolg een verarming van landschap en biodiversiteit. Gelukkig is Steenwijkerwold nog wel rijk aan houtwallen. Ze zijn vaak zeer oud. De Gelderingensteeg heeft nog aan weerszijden een brede houtwal met daarin enkele oude essenstobben die geschat worden op een leeftijd van tussen de 500 en 800 jaar oud. De functie van houtwallen was om het vee te verhinderen weg te lopen en tegelijk om groot wild buiten te houden. Ze zijn nog steeds rijk aan flora en fauna.
Het landschap waarin we lopen is zeer oud. We lopen op de hellingen van een stuwwal die ontstaan is in de voorlaatste ijstijd tussen 240.000 en 130.000 jaar geleden. Toen het ijs op deze stuwwal smolt, ontstonden beekjes die al dat smeltwater moesten afvoeren. Deze beekjes bestaan nog steeds. We zullen er twee van zien: de Reune bij de Gelderingensteeg en de Beek bij de Molenhoek.
De wandeling is 7 km lang. We starten op de parkeerplaats naast café Gelderingen in Steenwijkerwold. Voor de navigatie: Gelderingen 65, 8341 PT Steenwijkerwold. Starttijd: 9.00 uur. Verwachte duur: 3 á 4 uur, inclusief een korte koffiestop. Maximaal aantal deelnemers: 15.

Opgave noodzakelijk bij Theo van de Graaf, emailadres: [email protected]