Excursie Marker Wadden

We gaan naar Lelystad Bataviahaven en nemen daar de veerboot van 10.00 uur naar de Marker Wadden. BESTEL ZELF TIJDIG VAN TEVOREN VIA INTERNET EEN KAARTJE VOOR DE BOOT VAN 10 UUR. Kosten € 25,50.
Op de Marker Wadden lopen we een rondje van ongeveer 6 km. We verwachten in ieder geval veel baardmannetjes en verder eenden, meeuwen en waterral. We gaan terug met de boot van 15.00 uur.
Vertrek om 8.30 u (LET OP! AFWIJKENDE TIJD) van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. We delen de benzinekosten. Totale afstand 2 x 80 km. Kosten per auto dus 2 x 80 x € 0,30 = € 48. Bij 4 personen per auto dus € 12 p.p.
Aanmelden bij Nicolien Drost, liefst per email [email protected] of telefoon 030 6563717. Vermeld of je per auto komt en hoeveel mensen mee mogen rijden.