Excursie mossen Willem Arntszhoeve, Den Dolder

We gaan onze bijdrage leveren aan de brede inventarisatie van dit gebied. Het is een gebied met verspreid staande, deels vrij oude, bebouwing in het bos, met ook open heidevelden, lanen en vrijstaande bomen. Onze aandacht zal zeker uitgaan naar de droge heide met open zand. Dit keer gaan we de mossen inventariseren. We zullen in het bijzonder letten op mossen op oude muren en op de bestrating en ook op de epifyten. Maar ook een tweetal poelen gaan we bekijken en de soorten van het bos en van verstoorde plaatsen. Alle kans op een lange soortenlijst.

Vertrek om 10.00 uur per fiets van de parkeerplaats bij Slot Zeist en om circa 10.30 uur te voet vanaf de ingang Dolderseweg bij nummer 164.