Excursie naar de Gewestbossen van Ravels

Van 29 augustus t/m 7 september kun je je aanmelden bij Stella Wesel ( tel: 0627055446 of mail: [email protected] ).

In de Turnhoutse Kempen strekt het Gewestbos van Ravels zich uit over een oppervlakte van 930 hectare. De afwisseling tussen bos en open terrein zorgt voor een gevarieerde vogelfauna, met soorten als Bosuil, Wespendief, Havik, Nachtzwaluw en Geelgors. Een grote variatie aan naald- en loofbomen maakt dit bos interessant. Naast de klassieke dennen zoals Grove den en Corsicaanse den staat er ook de Weymouth en Oostenrijkse den. De aanwezigheid van Douglas, Europese lork, Fijnspar, Grote zilverspar en Levensboom getuigt van de vroegere experimentele aanplantingen met vooral naaldbomen. De meest voorkomende loofboom is Amerikaanse eik. Daarnaast vormen Zomereik, Beuk en Ruwe berk de belangrijkste vertegenwoordigers van de inheemse soorten.

De vennen en heide zijn een paradijs voor insecten en amfibieën. Hier vliegen zeldzame soorten zoals Heideblauwtje, Bruine winterjuffer en Grijze zandbij. Bij het water vind je de Gewone pad en verschillende salamander- en kikkersoorten. De graslanden en heide herbergen ook bijzondere planten, zoals de Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Heidekartelblad en Gevlekte orchis.

Samen met Jan Cortens gaan we hier een mooie wandeling maken.