Excursie naar de Kwade Hoek

De Kwade Hoek is een natuurgebied aan de Noordzee ten noordoosten van Goedereede. Een Natura 2000-gebied op Goeree-Overflakkee dat al lang in bezit is van Natuurmonumenten. De naam verwijst naar de verraderlijke stroming daar en zandbanken, waarop menig schip vergaan is. Er is een slufter, waardoor er bij hoogtij zout water het gebied overspoelt. Bij veel regenval wordt het gebied gevuld met regenwater en kwel van de duinen.

Erica Griffioen leert ons de zoute flora van het gebied kennen, zoals bijvoorbeeld zeekraal, zulte en melkkruid. We kijken naar de vele vogels die er vertoeven en doortrekken. Misschien zien we er nog de zomertortel en dwergsterns. En ook weer de mooie Wolfsmelkrups op Zeewolfsmelk.

Start: Het Plaatje & Middelduinpad in Goedereede

Contact: Erica Griffioen 0611440112