Excursie naar de Velderberg

Algemene excursie naar de Velderberg bij Hancate

In het gebied Velderberg is Waterschap Regge en Dinkel in 2005 begonnen met het herstel van oude rivierbeddingen van de Regge. Op een topografische kaart is aan de loop van de oude gemeentegrenzen goed te zien hoe bochtig de Regge vroeger was.
De oude situatie is zo veel mogelijk teruggebracht. Zelfs de Bever heeft zich hier weer gevestigd, en misschien laat deze zich nog even bewonderen. Recent is bij Hancate nog weer 6,5 ha. heringericht. Doel: extra waterberging, paaiplek voor vissen en geschikt maken voor natuurdoelen.

Startpunt van onze wandeling: bij de Stuw in Hancate (tegen 9 uur), Hancateweg-Oost Hellendoorn. Tussen de huisnummers 7 en 9 vind je dichtbij de stuw en de vistrappen een kleine parkeerplaats.

Meenemen: verrekijker, vogelboek, plantenboek, goed schoeisel, en eventueel iets te drinken en te eten.
Op onze website www.knnv.nl/vriezenveen kun je lezen of het doorgaat
Opgave verplicht. We houden ons aan de RIVM – richtlijnen.