Excursie naar het Planken Wambuis (Veluwe)

zwarte specht

KNNV afdeling IJssel en Lek organiseert een excursie naar het Planken Wambuis op de Veluwe.

In dit bos- en heidegebied is het sfeervol wandelen, zeker in de winter. We lopen door een oud bosgebied afgewisseld met open stukken. We speuren in de eerste plaats naar de klapekster, maar ook blauwe kiekendief, zwarte specht en raaf, alsmede groepjes foeragerende vinken, kepen, groenlingen en geelgorzen zijn hier te zien.