Excursie naar Werkterrein Waterberging Partij

Het graafwerk langs de Geul tussen de Oude Heirbaan en de Partijerweg is klaar en de grote machines zijn vertrokken; inmiddels worden ook de volgende stappen voor de herinrichting gezet. Totdat de werkzaamheden zijn afgerond, is het gebied niet vrij toegankelijk. Tijdens de excursie kunt u toch alvast een kijkje nemen en krijgt u uitleg over het project ‘Waterberging Partij’. Bereid u voor op wat modder, maar zeker ook op een gaaf gebied in wording.

Zaterdag 5 november om 10.00 uur, vertrekkend vanaf de brug over de Selzerbeek bij de Oude Heirbaan in Partij.

Excursieleiding: ARK Natuurontwikkeling

Info: via Hettie Meertens 06 2044 9351

Aanmelden: via inschrijfformulier rechts op deze pagina.

Advies: modderbestendig schoeisel

De excursie wordt mede georganiseerd in het kader van het project Natuurkracht.