Excursie Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen in Flevoland zijn een 50 jaar oud moerasgebied met grote rietvelden, ruige graslanden, waterplassen en erom heen bossen. Het is een Natura 2000 gebied en een vogelparadijs. Sinds 2006 broeden er zeearenden.

Helaas is de begrazing door edelherten, heckrunderen en konikpaarden uit de hand gelopen.

We starten langs de Oostvaardersdijk, waar we natuurlijk ook naar de vogels van het Markermeer kijken en maken via de Knardijk en Praamweg een rondje rond het gebied. Hierbij stoppen we bij de vele uitkijkpunten en vogelhutten.

Misschien zien we ook nog baardmannetjes, wilde zwanen, nonnetjes , grote  zaagbekken en kiekendieven.