Excursie Oostvaardersplassen

We maken een rondje om de Oostvaardersplassen. We beginnen bij bezoekerscentrum “De Oostvaarders”, Oostvaardersbosplaats 1, Almere. Daar lopen we 1 km naar de uitkijkheuvel langs het Jan van den Boschpad. Vervolgens rijden we langs de Oostvaardersdijk, Knardijk en Praamweg en zullen hier en daar stoppen. Ik hoop op o.a. zeearend, eenden, wilde zwaan.

Vertrek om 8.00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen.

We delen de benzinekosten. Geschatte totale afstand: 160 km. Kosten per auto dus 48 euro. Bij 4 personen per auto dus 12 euro p.p.

Aanmelden bij Nicolien Drost, liefst per email [email protected] of telefoon 030 6563717. Vermeld of je per auto komt en hoeveel mensen mee mogen rijden.