Excursie Oude Land van Strijen / Hoekse Waard

Het Oude land van Strijen in de Hoeksche Waard is bekend om de zeldzame Dwergganzen die hier elk jaar overwinteren en moeilijk te spotten zijn.

Zo’n 25000 Dwergganzen broeden in de toendra en taiga van Rusland. In Zweden waren ze bijna uitgestorven.  Bij een opfokprogramma waarbij eieren van Dwergganzen daar werden uitgebroed door Brandganzen werd de populatie van 30 paar verdubbeld. Deze Dwergganzen trekken met de Brandganzen mee naar onze streken, waardoor ze een meer westelijke vliegroute hebben dan hun voorouders en minder bejaagd worden.

We beginnen onze excursie daar in de luxueuze vogelkijkhut bij Hoekseweg 8, Strijen. Nadien rijden we richting Hollands Diep en Haringvliet, waar enkele getijde gebiedjes aangelegd zijn en waar we meer watervogels en roofvogels hopen te zien.