Excursie watervogels Kristalbad

De KNNV afdeling Enschede organiseert een watervogelexcursie naar het Kristalbad.

Het Kristalbad is gecreëerd om ervoor te zorgen dat de bewoners van Hengelo droge voeten houden bij hevige regenval. Dit is omdat de hoogteverschil tussen Hengelo en Enschede groot is waardoor het water snel vanuit Enschede richting Hengelo stroomt. Het Kristalbad biedt ruimte voor maar liefst 187.000 kubieke meter water. En van dit vele water maken veel vogels gebruik.

Afgelopen jaar zijn wij meerdere keren naar het Kristalbad geweest en zeker toen wij er in januari waren was het koud, zeer koud. Nu gaan wij er vanuit dat het midden februari voor ons mensen een stuk aangenamer zal zijn, en wij hopen op vele verschillende vogels.

Voor vogels als o.a. de Grauwe Gans, Knobbelzwaan, Kuifeend, Kievit, Fuut, Dodaars, Bergeend, Wintertaling kunnen wij met vrij grote zekerheid zeggen dat wij ze hier zullen zien. Vogels als Kuifeend, Slobeend en Krakeend is de kans realistisch dat wij ze zien. En dan heb je nog de vogels die jouw weekend in een keer goed maken als je ze treft. Je kunt hierbij denken aan Witgat en Roerdomp. Wat zullen wij zien? Dat blijft een verrassing. Maar één ding is zeker: Blijf je thuis, dan zie je niets van dit moois