Excursies Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten

Stichting Probos organiseert samen met Staatsbosbeheer, het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en de Bosgroep Midden Nederland de excursie ‘Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten’. 

In recente jaren hebben klimaatslimme boomsoorten en herkomsten veel aandacht gekregen. Echter, niet alle boomsoorten en herkomsten zijn geschikt of gewenst voor elke locatie. Wil je meer weten over welke afwegingen komen kijken bij het maken van een keuze om nieuwe boomsoorten of herkomsten te introduceren? Kennis opdoen over enkele klimaatslimme boomsoorten en de opzet van proefvelden? Meld je dan snel aan.

Programma
Het programma start met twee korte presentaties door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) en Staatsbosbeheer/Stichting Probos. Hierbij wordt ingegaan op minder bekende en voor Nederland nieuwe boomsoorten. Verder wordt ingegaan op inheemse en ingeburgerde soorten, waaronder beuk, in relatie tot droogte en andere effecten van klimaatverandering.

In het tweede deel van de middag gaan we in kleine groepen twee herkomstenproeven op de Dorschkamp bezoeken: de herkomstenproef beuk en de nieuwe proefaanplant met de minder bekende boomsoorten atlasceder, elsbes en tamme kastanje. Natuurlijk is hier volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaring over welke afwegingen een bosbeheerder maakt bij de keuze voor het wel of niet introduceren van nieuwe (inheemse) soorten of herkomsten. De dag wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling en gezamenlijk drankje in het bos na afloop.

Doelgroep
De excursiemiddag is vooral bedoeld voor bosbeheerder die betrokken zijn bij toekomstbestendig bosbeheer.

Wanneer en waar
Er zijn twee excursiemiddagen waaruit gekozen kan worden: één op dinsdag 27 september en één op vrijdag 7 oktober 2022.
De middag begint in Gaia op de campus van de Wageningen University & Research (WUR): Droevendaalsesteeg 3, Gebouwnummer 101 te Wageningen.
Het tweede deel van de middag vindt plaats op de Dorschkamp bij Wageningen.
Het programma duurt van 13:00 tot 16:30.

Kosten
Deelname aan de excursie is kosteloos.

Aanmelden
Om voor iedereen zoveel als mogelijk uit deze dag te halen is de groepsgrootte bepaald op maximaal 40 deelnemers per excursie. Bij te weinig aanmeldingen komt een excursiemiddag te vervallen.

Aanmelden kan via het online aanmeldformulier.