Friese Vrijwilligersdag Natuur

De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks terugkerende dag voor alle betrokkenen bij en belangstellenden voor natuurmonitoring in Friesland: van (aankomende) vrijwilliger tot professional. Ook andere vrijwilligers met een groen hart zijn welkom!

In 2021 bestaat de dag net als vorig jaar uit een online programma en activiteiten in het veld door heel Friesland. We richten ons bij de onderwerpen op natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks-/telmethoden en hulpmiddelen als apps of apparatuur. Dit alles onder het motto ontmoeten, leren en inspireren.

Deelname is gratis en aanmelden kan tot en met zondag 29 augustus.

Programma

Excursies en veldworkshops

Je kunt kiezen uit meer dan twintig excursies en veldworkshops door heel Friesland: herkenning en inventariseren van vleermuizen, wad- en watervogels, planten, korstmossen, grote modderkruipers en nog veel meer. Ook zijn er excursies door bijzondere gebieden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.

Voor de excursies geldt vol = vol, dus wacht niet te lang met aanmelden. Circa twee dagen van te voren ontvang je van de excursieleider een mail met de exacte startlocatie en andere wetenswaardigheden. Uiteraard ontvang je ook bericht als de excursie onverhoopt niet doorgaan. Hou begin september dus je mailbox in de gaten.

Online lezingenprogramma & film met de boswachter

Van 13.00 tot 17.15 uur is er een afwisselend online lezingenprogramma en om 20.00 uur is er een film- en gespreksavond over natuurbeheer op Terschelling.

Achtergrond

In de Nederlandse/Friese natuur valt van veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zonder meer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland- van aankomende vrijwilliger tot professional – organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) op verzoek van de provincie nu de derde Friese Vrijwilligersdag Natuur. Dit kan niet zonder de medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en het Kollektivenberied Fryslân. De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks evenement op de eerste (of tweede) zaterdag van september.