Help de amfibieën in je tuin

Op 28 mei organiseert Natuurlijk Delfland een zoomlezing met de titel Help de Amfibieën in je tuin. In deze lezing worden de jarenlange ervaring verwerkt die Natuurlijk Delfland heeft met het overzetten van padden, de jaarthema’s, de activiteiten van de Tuinambassadeurs en de studiegroepen Water en Vissen.

De volgende vragen worden beantwoord: Wat is de aanleiding? Welke soorten kan je in je tuin helpen? Waar hebben zij behoeften aan in de lente, zomer, herfst en winter? Welke obstakels komen ze tegen? Waar kan je denken om ze te helpen?

Amfibieën horen in ons deel van Nederland overal voor te komen met zijn sloten, kanalen en vaarten. Een kikkerlandje dus. Het zijn niet alleen de groene en bruine kikker maar ook de gewone pad en kleine watersalamanders. In de duinen komt de rugstreeppad voor, een zeer zeldzaam soort in Nederland en in Europa.

 Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

De vereniging is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en een werkgroep van de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron en Duinbehoud.