Introductie Mossenexcursie Zanderij Crailoo

Tijdens deze introductie-excursie bekijken we onder begeleiding van Rens van der Knoop de mossen in en rondom het gevariƫerde natuurgebied Zanderij Crailoo, in Hilversum. We bezoeken de heide, droge bossen en ook nog een stukje moeras en schrale oevervegetatie. De algemenere soorten een beetje doorkrijgen is het doel, maar we zullen ook zeldzamere dingen zien. Neem een loep van 10 of 20x mee, en schoenen die nat mogen worden. Om 10:00 verzamelen we om door te gaan tot ongeveer 15:00, of langer als men nog zin heeft. Eerder afhaken mag natuurlijk ook. De precieze verzamelplek volgt. Max 10 deelnemers, aanmelden verplicht.