Inventarisatie mossen

Inventarisatiemiddag van de Mossenwerkgroep Epe-Heerde/Zwolle
Heerde-Bakhuisbos (197-489)
Verzamelen: Sprengenweg (huis Mariet)

Doe je maar een enkele keer mee, neem dan vooraf even contact op met één van de coördinatoren i.v.m. eventuele programmawijzigingen.

Coördinatoren: Mariet van Gelder (Epe/Heerde), tel. 0578-693024
Herma Visscher (Zwolle), tel. 038-4540282