Kennismakingswerkdag Heggenvlechten

Heggen vormen waardevolle en beeldbepalende elementen in grote delen van ons landschap. Heggen en heggenvlechters zijn onlosmakelijk met ons cultuurlandschap verbonden. Zij bepalen mede de identiteit van een streek.  In deze kennismakingswerkdag besteden we aandacht aan heggen en het ambacht van het heggenvlechten. Na een introductie gaan we onder leiding van Firma Heggen aan de slag met het vlechten van een heg.

Datum: zaterdag 14 november 2020
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Locatie: Nijkerk
Doelgroep: Vrijwilligers.
Aantal: 30 deelnemers
Eigen bijdrage: Geen

Vrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst.