Laarzenpad Geerpolder (2 km)

In de Geerpolder, tussen Bilderdam en Langeraar (ZH) heeft Staatsbosbeheer een laarzenpad uitgezet. De route loopt de scheidslijn van de waterpeilen in polderĀ en plas. In 2018 heeft het Hoogheemraadschap Rijnland een scheiding tussen de waterstand in Geerplas en Geerpolder gelegd, waardoor het watersysteem beter is afgestemd op de wensen vanuit landbouw enerzijds en natuur anderzijds.

De route is niet geschikt voor mensen met een fysieke beperking vanwege het hek bij de start. Hier maak je gebruik van een vrij hoge overstap om over het hek heen te komen.