Landelijke Dag Sovon Vogelonderzoek Nederland

Op zaterdag 27 november is het weer zo ver: de Landelijke Dag van Sovon in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie, Vogelinformatiecentrum Texel, terreinbeherende organisaties en hoofdsponsor Meopta/Bynolyt.

Dit keer keren we weer terug naar de Reehorst in Ede. Vijf zalen met lezingen van topsprekers en een beursvloer met aanbieders van boeken, optiek, reizen en natuurorganisaties uit heel Nederland. Mis het niet!