Landschapsbeheer Veenschap Hazenpad

Landschapsbeheer Veenschap Hazenpad

Mede door onze inzet is in het Veenschap op steed meer plaatsen weer bloeiende heide te zien. Nu is het zaak deze zoveelmogelijk vrij van de berkenopslag te houden. Het blad zit nu nog aan de berkenboompjes. Die zijn dus in de heide nog goed te vinden om ze te verwijderen.

Veenschap binnen de afrastering

 

We starten om 9.00 uur aan het Hazenpad bij Vriezenveen.
Er wordt gewerkt tot 12.00 uur. Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.
Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens (tel.:0652786351) of Gerrit Schepers (tel: 0651299105)