Lezing “De Buizerd”

De KNNV afdeling Eindhoven organiseert een lezing van Gerard Compiet met als titel “De Buizerd”.

De Buizerd is onze talrijkste en misschien ook onze bekendste roofvogel. Vaak wordt hij hoog in de lucht waargenomen. Rondjes zwevend en daarbij al of niet miauwend. Dan weer zittend in een boom aan de bosrand of op een paal langs de snelweg. In dit laatste geval ogenschijnlijk een beetje suffig rondkijkend. Schijn bedriegt echter. De vogel zit dan meestal op de uitkijk en via deze zit-en-wacht strategie probeert hij vroeg of laat zijn slag te slaan en een argeloze prooi te overrompelen.De Buizerd is een roofvogel die alleen al door zijn afmetingen tot de verbeelding spreekt. Veel verder dan het geijkte ‘roofvogel op een paal’ komen veel mensen meestal niet, terwijl men graag meer over de vogel aan de weet zou willen komen.Welnu, aan die vaak geuite wens wil KNNV-afdeling Eindhoven graag voldoen door het organiseren van een lezing die helemaal in het teken van de Buizerd staat.
Op deze avond zal Gerard Compiet het onder meer hebben over:

  • de veldkenmerken en het zintuiggebruik
  • het buizerdbiotoop
  • de jachtstrategieën en de prooikeuze
  • de broedbiologie
  • de Buizerd tijdens de trek
  • de relatie met andere organismen
  • de verhouding Buizerd/mens, vroeger en nu.

Deze lezing verschaft u een duidelijk beeld van
het wel en wee van de Buizerd. U zult daarna tij­-
dens uw wandelingen met meer plezier en kennis
van zaken naar de Buizerd kijken.